Bayer Veterina AnimalHealth / Farmske životinje / Goveda / Bolesti / Proljevi teladi

Proljevi teladi

Slika 1: Zaostajanje u rastu kod teleta s kokcidiozom

Proljevi su najveći zdravstveni problem kod teladi tijekom prvih 30 dana života. Na farmama gdje proljevi predstavljaju veći zdravstveni problem, čak do 90% teladi može patiti od proljeva.
Proljevi u teladi su gospodarski značajni zbog toga što telad gubi na težini i ima usporen prirast (slika 1), zbog troškova dijagnosticiranja bolesti i liječenja, smanjenja otpornosti teleta (s posljedičnim javljanjem i drugih bolesti) i uginuća teleta. Uzročnici se djele na neinfektivne i infektivne. 

 

NEINFEKTIVNI UZROČNICI

  • Problemi s otpornočću (imunošću) teladi

Nakon poroda tele je bez ikakva imuniteta (otpornosti) i podložno infekcijama. Prvo mlijeko krave nakon telenja (mljezivo, kolostrum, gruševina) ima u sebi tvari potrebne za otpornost teleta (protutijela). Zbog toga je izuzetno važno da tele popije mljezivo unutar 3 do 4 sata nakon telenja u količini od barem 2 litre a najkasnije 6 do 8 sati nakon telenja (kasnije se mijenja sluznica crijeva teleta i ono više ne može iz popijenog kolostruma iskoristit protutijela pa ostaje neotporno prema infekcijama različitim bakterijama, virusima i praživotinjama. Ovakvo tele podložno je proljevima koji kod ovako neotporne jedinke mogu biti izazvani bilo kojim virusom ili bakterijom iz okoliša. Neotporno tele će gotovo sigurno uginuti od proljeva jer nema nikakvih obrambenih mehanizama koji bi mu pomogli u borbi s infekcijom.

  • Greške u hranidbi

Hranidba mlijekom traje obično 50 do 60 dana. Napajanje s premalo ili previše mlijeka, iz prljavih posuda te napajanje s prehladnim ili pretoplim mlijekom uzrokuju proljev. Također i mliječne zamjene loše kvalitete s denaturiranim bjelančevinama, velike količine soje i nemliječnih ugljikohidrata u mliječnim zamjenama mogu uzrokovati proljev

  • Greške u držanju

Pod greškama u držanju podrazumijevamo držanje teladi u objektima gdje je higijena loša, npr. vlažni podovi puni izmeta, potom objekti s propuhom, prenatrpani objekti i drugi čimbenici koji dovode do toga da je tele mokro, pothlađeno, izloženo stresu što sve zajedno dovodi do smanjenja otpornosti organizma teleta i izbijanja proljeva.

Neinfektivni uzročnici smanjuju otpornost teleta i uzrokuju pojavu proljeva i na taj neinfektivan proljev obično se nadoveže jedan ili više infektivnih uzročnika koji učine proljev vrlo ozbiljnim i teško izlječivim.

 

Slika 2: Eimeria zuernii

INFEKTIVNI UZROČNICI

PROLJEVI TELADI UZROKOVANI PRAŽIVOTINJAMA

Postoji velik broj različitih vrsta praživotinja, a kod proljeva teladi važni su uzročnici pripadnici roda Eimeria i Cryptosporidium.

 

Slika 3: Eimeria bovis

  • Eimeria

Ovi proljevi nastaju kada se telad inficira praživotinjama Eimeria zuernii i Eimeria bovis (slike 2 i 3). Ovaj proljev se još naziva i kokcidioza teladi.

 

Slika 4: Dehidracija

  • Cryptosporidium

Kriptosporidije su praživotinje proširene u cijelom svijetu.  U teladi proljev uzrokuje Cryptosporidium parvum, koja se može naći kod različitih vrsta sisavaca  i čovjeka. Kriptosporidije uzrokuju proljev u teladi u dobi od 5 do 35 dana, a najčešće u drugom tjednu života. Ovaj proljev zna biti tvrdokoran i ne reagira na liječenje. Obično traje nešto dulje, a očituje se žutim ili svjetlim izmetom, koji je vodenast i ima sluzi u sebi. Tvrdokornost ovog proljeva može uzrokovati znatan gubitak tjelesne mase i slabost. U najvećem broju slučajeva, proljev sam po sebi prestaje, a javlja se smanjenje apetita, bezvoljnost i dehidracija (slike 4 i 5). Vrlo rijetko Cryptosporidium uzrokuje ozbiljan gubitak tekućine, slabost i šok, za razliku od drugih uzročnika proljeva.

Cryptosporidium parvum uzrokuje puno ozbiljniju bolest ako je u kombinaciji s koronavirusom i rotavirusom. Bolest se dijagnosticira laboratorijskom pretragom izmeta bolesnih životinja.

 

Slika 5: Dehidracija kao posljedica dugotrajnog proljeva

Liječenje i prevencija kriptosporidioze

Specifičan lijek za kriptosporidije za sada ne postoji, dok se u prevenciji treba paziti na smještaj, način držanja i hranidbu teladi.
Najznačajniji faktor u liječenju kriptosporidioze jest nadoknada tekućine i uspostava acidobazne ravnoteže. Kod kriptosporidioze se smrtnost može povećati ako se životinjama kod nadoknade tekućine izbaci mlijeko iz hrane te piju samo pripravke za nadoknadu tekućine. U tom slučaju životinje gube previše energije, što može biti fatalno. Ovisno o kliničkoj slici tj. stupnju dehidracije (manje ili više od 8%) telad liječimo parenteralno ili oralno. Za oralnu rehidraciju preporučljivo je koristiti preparate koji se mogu davati s mlijekom ( Glutellac ).

 

Slika 6: Sekundarna bakterijska infekcija

PROLJEVI TELADI UZROKOVANI BAKTERIJAMA

  • Escherichia coli jedan je od češćih uzročnika proljeva teladi. Enterotoksogeni sojevi Escherichia coli uzrokuju proljev na način da se bakterija pričvrsti za sluznicu crijeva i tvori toksin (otrov), koji uzrokuje nakupljanje tekućine u crijevu i posljedični proljev. Prijanjajući i brišući sojevi složenim mehanizmom prodiru u samu stijenku crijeva i uzrokuju opsežna ostećenja sluznice crijeva.
  • Salmonele (najčešće Salmonella typhimurium i Salmonella dublin) uzrokuju proljev teladi u dobi teladi od 2 do 12 tjedana.    Nakon što uzrokuju proljev, vrlo često iz crijeva prodru u krv i u ostale organe i uzrokuju septikemiju.
  • Bakterija Clostridium perfringens rijetko uzrokuje proljev, ali kada izbije, nastupa naglo i u teškom obliku tako da neminovno dovodi do uginuća, usprkos poduzetom liječenju.

Sve navedene bakterije mogu se naći i u izmetu zdravih odraslih goveda (slika 6).

Slika 7: Vodenast proljev

Klinička slika

Enterotoksogena Escherichia coli uzrokuje proljev  koji se javlja u teladi stare do 3-5 dana, vrlo rijetko kasnije. Nastup proljeva je nagao, a očituje se jakim proljevom koji je vodenast (slika 7), pa životinja ubrzo postaje dehidrirana i depresivna, jer proljevom može ozgubiti i do 12 % svoje tjelesne mase. Ako izgubi 12 % mase, pada u šok i ugiba. To se može dogoditi već za 12 do 24 sata nakon početka bolesti.

 

Slika 8: Hemoragični proljev

Tjelesna temperatura je normalna ili čak snižena. No, ukoliko se pravovremeno započne s nadoknadom tekućine, životinja se može spasiti.
Ako proljev uzrokuje takozvana „prijanjajuća i brišuća“ Escherichia coli, proljev se javlja od četvrtog dana do 2 mjeseca starosti. Ovaj proljev je vrlo često krvav i pun sluzi i često završava uginućem životinje. Salmonele uzrokuju proljev u teladi starije od 14 dana, a feces je smrdljiv i sadrži krv, ugruške i veliku količinu sluzi (slike 8 i 9).

 

Slika 9: Proljev kod teleta

Kod salmonela proljev često prelazi u septikemiju, što znači da salmonele prodru kroz stijenku crijeva i uđu u sve organe, radi čega naposlijetku životinja ugine. Telad oboljela od salmoneloznog proljeva vrlo brzo gubi težinu i redovito ugiba usprkos pravodobno poduzetom liječenju. Kada dođe do septikemije, temperatura bude znatno povišena.
Kada proljev uzrokuje bakterija Clostridium perfringens, životinja ugine prije nego što uopće stignemo započeti liječenje. Lijeka nema, a obolijeva obično jača  telad s dobrim apetitom.

 

Dijagnoza bakterijskih proljeva teladi

Obično je teško postaviti točnu dijagnozu proljeva (uzročnika koji je doveo do proljeva) samo prema činjenicama kada je proljev nastupio i kako izgleda, pa je uputno uzorke fecesa poslati u laboratorij kako bi se utvrdilo koja je točno bakterija, praživotinja ili virus uzrokovao bolest. Vrlo je važno znati točno poslati uzorke na pretragu, o čemu se treba posavjetovati s veterinarom. Koji put nije lako doći do točne dijagnoze jer se u laboratoriju može izdvojiti i više od jednog uzročnika proljeva, a uzročnici proljeva se ponekad znaju naći i u fecesu zdravih životinja, pa rezultate pretraga u laboratoriju valja pravilno interpretirati.
Ako dođe do uginuća, treba se savjetovati s veterinarom o razudbi životinje i na pretragu  poslati organe da bi se došlo do točne dijagnoze.

Liječenje bakterijskih proljeva teladi

            Iako na bakterije djeluju antibiotici, puno je važnije pravodobno nadoknaditi tekućinu koju životinja gubi zbog proljeva, nego uništiti antibiotikom bakterije koje uzrokuju proljev u crijevu životinje.
Dakle, na prvom mjestu je nadoknada tekućine na način kako je opisano ranije u tekstu. S nadoknadom tekućine treba započeti odmah po početku proljeva. Svako čekanje može ugroziti život teleta jer će doći do prekomjernog gubitka tekućine i uginuća zbog šoka. Nadoknada može započeti pripravcima koji se dodaju u mlijeko radi uravnoteženja elektrolita ( Glutellac ). Ako tele izgubi više od 8 % svoje tjelesne mase, uz davanje tekućine i nadomjestaka na usta, treba početi davati infuzijsku tekućinu i intravenski.
Kod davanja antibiotika valja imati na umu da antibiotici djeluju samo na bakterijske uzročnike proljeva, dakle, ne djeluju na viruse i praživotinje. Isto tako, Salmonella i Escherichia coli mogu biti otporne na više antibiotika pa bi prije uporabe antibiotika trebalo laboratorijskim testiranjem vidjeti koje antibiotike u pojedinom slučaju i pojedinom uzgoju možemo uopće koristiti.

Prevencija

Kod spriječavanja bakterijskih proljeva teladi na prvom mjestu su dobra higijena i smještaj teladi, te kvalitetna i primjerena hranidba, jer svaka greška u držanju i hranidbi teladi dovest će do proljeva.
Ako smo sigurni da je uzročnik proljeva Escherichia coli, telad možemo štititi na način da bređim junicama i kravama dajemo vakcinu (cjepivo) koja ima određene komponente enterotoksogenih sojeva bakterije Escherichia coli, što će povećati otpornost njihove teladi prema infekciji u prvim danima života, no cijepljenje je dobra pomoć ako se telad pravilno drži i hrani. Cjepivo neće imati željeni učinak uz neadekvatno držanje i hranidbu.
Kao i kod svih drugih proljeva u teladi, bitno je da krava ima dosta kolostruma (pravilno držanje i hranidba krave), te da tele na vrijeme popije dostatnu količinu kolostruma.

Slika 10: Virusni proljev

 

PROLJEVI TELADI UZROKOVANI VIRUSIMA

            Proljeve kod teladi može uzrokovati nekoliko virusa, od kojih su najučestaliji rotavirus i koronavirus. Puno rijeđe i neki drugi virusi poput Breda virusa, parvovirusa i astrovirusa mogu uzrokovati proljev teladi.
Rotavirus je najčešći virusni uzročnik proljeva teladi. On uzrokuje proljev na način da nakon ulaza kroz usta teladi dolazi do crijeva, ulazi u stanice  sluznice crijeva i u njima se umnaža. Čim se virus umnaža u stanici, on istu stanicu uništava. Kada virus uništi puno stanica na sluznici crijeva, sadržaj crijeva se više ne može resorbirati, u crijevima ostaje puno tekućeg sadržaja i posljedično se javi proljev (slika 10).

Ovakvu vrstu proljeva koja nastaje zbog nemogućnost domaćina da resorbira iz crijeva vodu i hranjive tvari nazivamo malabsorpcijski proljev.
Koronavirusi se također umnažaju u stanicama sluznice crijeva i na isti način uzrokuju proljev kao i rotavirusi.
I virusi se prenose kao i drugi uzročnici proljeva teladi, što znači da ih svojim fecesom izlučuju starija goveda bez ikakvih znakova bolesti. Koronavirus se može prenijeti i dišnim putem.

 

Slika 11: Tele s proljevom ima zaprljan stražnji kraj

Klinička slika

            Proljevi uzrokovani rotavirusom i koronavirusom obično se javljaju kod teladi stare od 5 do 15 dana, ali se mogu javiti i kasnije, obično do 35-og dana starosti. Ponekad se jave i kod teladi stare nekoliko mjeseci. Oboljela telad je umjereno depresivna i ne gubi apetit, pa nastavlja sisati ili piti mlječne zamjene. Ima puno izmeta koji je mekan ili potpuno tekuć i u izmetu je uvijek prisutno jako puno sluzi (slika 11).

 Proljev obično traje tri do sedam dana. Koronavirus može uzrokovati i dugotrajniji proljev. Ako se uz viruse ne nadoveže još koji uzročnik proljeva teladi, ovi proljevi najšešće prolaze bez uginuća ako je dobro provedeno liječenje nadoknadom tekućine.

Dijagnoza virusnih proljeva teladi

Jedina točna dijagnoza može se dobiti laboratorijskom pretragom. Uzimanje uzoraka i slanje na laboratorijske pretrage obavlja  veterinar.

Liječenje virusnih proljeva teladi

Valja imati na umu da antibiotici i lijekovi opisani kod proljeva uzrokovanih praživotinjama ne djeluju na viruse. Dakle, davanje takvih lijekova ne ubija viruse. Nema specifičnih lijekova koji ubijaju viruse, a koji se mogu davati teladi.
Kod liječenja je na prvom mjestu nadoknada tekućine na način kako je opisano ranije u tekstu. S nadoknadom tekućine treba započeti odmah po početku proljeva. Svako čekanje može ugroziti život teleta jer dolazi do prekomjernog gubitka tekućine i uginuća radi šoka. Nadoknada može započeti pripravcima koji se dodaju u mlijeko radi uravnoteženja elektrolita. Ako tele izgubi više od 8 % svoje tjelesne mase, uz davanje tekućine i nadomjestaka na usta, treba početi davati infuzijsku tekućinu  intravenski.

Prevencija

            Kod sprječavanja virusnih proljeva teladi na prvom mjestu su dobra higijena i smještaj teladi, te kvalitetna i primjerena hranidba, jer svaka greška u držanju i hranidbi teladi može dovesti  do proljeva.
Telad možemo štititi na način da bređim junicama i kravama dajemo vakcinu (cjepivo) koja u sebi sadrži oslabljene rotaviruse i koronaviruse, što će povećati otpornost njihove teladi prema navedenim virusima u prvim danima života. Cjepivo neće imati željeni učinak ako se telad neadekvatno drži i hrani.
Na kraju bismo još jednom naglasili da je najbolja prevencija proljeva u teladi, bez obzira na uzročnika, kvalitetna hranidba teladi i držanje u dobrim higijenskim uvjetima. Pravilan postupak i držanje su najbolja mjera sprječavanja izbijanja proljeva. Kod izbijanja proljeva najznačajnije je spriječiti da životinja izgubi previše tekućine na način da se odmah počne sa nadoknadom tekućine davanjem određenih pripravaka na usta. Pripravci koji se daju u mlijeko mogu se davati dugo vremena, a pripravci koji se daju samostalno ne mogu zamijeniti mlijeko i teladi nikada ne smijemo uskraćivati mlijeko dulje od 24 do 36 sati.
Važno je laboratorijskim pretragama utvrditi točnog uzročnika proljeva, kako bi se moglo odrediti točno liječenje i prevencija izbijanja proljeva teladi u uzgoju.

OSNOVNA NAČELA PREVENCIJE  PROLJEVA TELADI

Kod spriječavanja proljeva teladi važno je da tele na vrijeme popije kolostrum (mljezivo) da eventualni prijelaz na mliječne zamjene bude postupan i da se i kod napajanja mlijekom ili hranidbe mliječnim zamjenama vodi briga o čistoći posuda i temperaturi tekućine koja se daje. Značajni su i uvjeti držanja teladi.
Kad je riječ o infektivnim uzročnicima, u preventivi za neke od njih (Escherichia coli, rotavirus, koronavirus) postoje cjepiva (vakcine) koje se daju bređim junicama i kravama.

OSNOVNA NAČELA LIJEČENJA PROLJEVA TELADI

Kod izbijanja proljeva u teladi, pa i drugih mladih sisavaca, najbitnija je stvar spriječiti da životinja izgubi previše tekućine i dehidrira. Prije davanja antibiotika moramo biti sigurni da je bakterija uzročnik bolesti, što potvrđujemo pretragom fecesa u laboratoriju.
Danas postoje pripravci za rehidraciju koji se miješaju s mlijekom i daju teletu, čime tele dobiva sva hranjive sastojke iz mlijeka, a sastav dodatka koji se daje u mlijeko dovodi do uravnotežene opskrbe elektrolitima i spriječava nastanak metaboličke acidoze ( Glutellac ).


Popis veterinara
Veličina fonta
- 1 2 3 + Veličina fonta

klik za prilagodbu

Pretraga
Advantix
Foresto

http://bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/farmske_zivotinje/goveda/bolesti/proljevi_teladi/index.php Copyright © Bayer d.o.o. Hrvatska